Design for Recycling

Naast onze internationale betrokkenheid werken wij actief samen met verschillende Zwitserse brancheorganisaties. In het kader van de "Allianz D4R" zijn, in nauwe samenwerking met de verschillende vertegenwoordigers van de sector, nieuwe richtlijnen ontwikkeld op basis van internationale standaarden. Deze richtlijnen zijn bedoeld om bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen rekening te houden met het end-of-life scenario en om hergebruik/recycling te garanderen