Duurzaamheid

Circular Packaging

Een circulaire economie streeft ernaar om de eindige hulpbronnen van onze planeet keer op keer in een continue cyclus te gebruiken. Voor ons betekent dit zo vaak mogelijk gerecycled plastic gebruiken en een intelligent design hanteren zodat we onze verpakkingen kunnen terugvoeren naar de materiaalstroom en kunnen recyclen.

Als lid van de Circular Plastic Alliance steunen we de Europese doelstelling om het gebruik van recyclaten tegen 2025 te verhogen tot 10 miljoen ton/jaar.

Ons ambitieuze doel: Tegen 2025 alleen nog gerecyclede en/of recyclebare kunststoffen verwerken.

Verlaging van de CO2-voetafdruk

Als fabrikant van kunststofverpakkingen komen wij dagdagelijks in aanraking met dit probleem. Tegelijkertijd zijn we ervan overtuigd dat de bescherm- en barrièrefunctie van dit zeer lichte, zeer flexibel vervormbare en op veel vlakken onverslaanbare materiaal een belangrijke bijdrage kan leveren aan het realiseren van de CO2-daling.

Bij het ontwikkelen van onze verpakkingssystemen vergelijken we de varianten met behulp van onze CO2-calculator (ontwikkeld door Carbotech) en ondersteunen we onze klanten bij het kiezen van materialen en het optimaliseren van hun verpakkingsassortiment. Het gebruik van 1 kg rPET vermindert bijvoorbeeld de hoeveelheid veroorzaakte broeikasgasemissies met 80% in vergelijking met 1 kg nieuw materiaal en bespaart tegelijkertijd op fossiele bronnen.

Design for Recycling

Naast onze internationale betrokkenheid werken wij actief samen met verschillende Zwitserse brancheorganisaties. In het kader van de "Allianz D4R" zijn, in nauwe samenwerking met de verschillende vertegenwoordigers van de sector, nieuwe richtlijnen ontwikkeld op basis van internationale standaarden. Deze richtlijnen zijn bedoeld om bij het ontwikkelen van nieuwe oplossingen rekening te houden met het end-of-life scenario en om hergebruik/recycling te garanderen

Reuse – Reduce – Recycle

Plastic is een uitstekend materiaal dat te goed is om slechts één keer te gebruiken voordat we het weggooien. Meervoudig gebruik staat dus altijd op de eerste plaats. Voor eigen transport zetten we steeds vaker herbruikbare pallets in.
Met name professionele tuinbouwbedrijven gebruiken onze transporttrays meerdere keren voordat de PS-trays worden gerecycled.

Wij hanteren de volgende uitgangspunten indien meervoudig gebruik niet mogelijk is:

Beperken van de hoeveelheid grondstoffen
Ontwikkelen van de optimale verpakking door downsizing van de materiaaldiktes en optimalisering van het design.

Verhogen van het aandeel recyclaten
Elke Zwitser produceert gemiddeld 710 kg afval per jaar. Hiervan wordt 346 kg gerecycled. Afhankelijk van de toepassing produceren wij onze thermogevormde onderdelen met folies met een recyclaatgehalte tot 100%.

Hernieuwbare/afbreekbare kunststoffen

De tegenwoordig gebruikte biologisch afbreekbare biofilms bestaan voornamelijk uit natuurlijke vezels, suiker en zetmeel van plantaardige oorsprong en zijn bijgevolg niet onomstreden. Deze verpakkingen uit bioplastics mogen normaal gesproken niet worden gecomposteerd en zijn dus niet geschikt voor grootschalig gebruik. Anderzijds zien we een verstandige oplossing in de tuinbouwsector, waar de verpakking na gebruik samen met de plant/wortel wordt gecomposteerd.

Meer recente ontwikkelingen, de niet-afbreekbare maar hernieuwbare biopolymeren zoals bio-PP of bio-PE, besparen op fossiele bronnen en verkleinen de CO2-voetafdruk.

Energie-efficiëntie

Ons bedrijf zet zich in voor duurzame klimaatbescherming. Met onze vrijwillige deelname aan het programma van het energieagentschap voor economische zaken zetten we ons in om de CO2-uitstoot actief te verminderen en de energie-efficiëntie te optimaliseren. De doelstellingenovereenkomst wordt erkend door de federale overheid, de kantons en zakenpartners.